Welk rijbewijs is nodig voor een aanhanger?

Veel automobilisten staan er niet bij stil maar om een aanhanger achter een auto te trekken is een apart rijbewijs nodig. Om een aanhanger achter een auto te trekken is sowieso een rijbewijs B, BE of B+ nodig. Het rijbewijs B is in ieder geval nodig om een auto te besturen, de rijbewijzen BE en B+ zijn de rijbewijzen die na de B een extra toevoeging hebben die aanduiden welke aanhanger er getrokken mag worden.

Meer informatie

Het rijbewijs B

Met een rijbewijs B mag u een aanhanger trekken die:

  • Een aanhanger trekken die maximaal 750 weegt
  • Een aanhanger trekken die inclusief de auto niet zwaarder is dan 3.500 kilo

Het rijbewijs B+

Met een rijbewijs B+ mag u een aanhanger trekken die:

  • Een aanhanger trekken die inclusief de auto niet zwaarder is dan 4.250 kilo

Het rijbewijs B+

Met een rijbewijs B+ mag u een aanhanger trekken die:

  • Een aanhanger trekken die niet zwaarder is dan 3.500 kilo
  • Een aanhanger trekken die inclusief de auto niet zwaarder is dan 4.250 kilo
  • Een oplegger trekken die inclusief de auto niet zwaarder is dan 4.250 kilo

Heeft u het rijbewijs BE voor 19 januari 2013 behaald dan zijn er geen limieten voor de aanhanger. U mag in dat geval elke aanhanger trekken mits deze de trekhaaklast niet overbelast.