Vervangingspool voor ononderbroken onderwijs

Scholen vervullen in onze maatschappij een belangrijke functie. Het zijn de scholen waar onze jeugd wordt opgeleid en gevormd tot verantwoordelijke en gelukkige leden van onze samenleving. Op de scholen staat het geven van die vorming, van het aanleren van belangrijke kennis en vaardigheden dan ook centraal. De mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn moeten kunnen inspelen op tal van verschillende situaties waarin opvoeding, begeleiding en kennisoverdracht een wisselende rol hebben. Om dat allemaal te kunnen moet je een professionele duizendpoot zijn.

Het draait allemaal om de leerkracht
Een moderne docent houdt zich niet alleen met het aanleren van kennis en vaardigheden bezig. Hij of zij is de manager van de groep en zorgt voor de administratie van hetgeen geleerd is en stelt de nieuwe leerplannen voor de komende periode op. Er moet rekening worden gehouden met individuele verschillen tussen de leerlingen om iedereen optimaal tot leren te laten komen.

De vervangingspool
Een goede leerkracht is essentieel voor het goed laten verlopen van het hele onderwijsproces. Maar de leerkracht is door omstandigheden niet altijd beschikbaar. Soms is er sprake van ziekte, soms is er een studiedag of zijn er andere redenen voor de afwezigheid van de eigen leerkracht. Het is goed dat er in zo’n geval een professionele vervanger is, die de taken op een verantwoorde wijze kan overnemen zodat het zo belangrijke leer- en vormingsproces gewoon kan doorlopen. Op invalpool.nl kun je zien wat er mogelijk is om een leerkracht zo goed mogelijk te vervangen.