Ervaringen

Vervangingspool voor ononderbroken onderwijs

Scholen vervullen in onze maatschappij een belangrijke functie. Het zijn de scholen waar onze jeugd wordt opgeleid en gevormd tot verantwoordelijke en gelukkige leden van onze samenleving. Op de scholen staat het geven van die vorming, van het aanleren van belangrijke kennis en vaardigheden dan ook centraal. De mensen die hiervoor verantwoordelijk zijn moeten kunnen …

De prettige ervaring met invalpool.nl

InvalPool is dé website waar scholen terecht kunnen als ze beroep willen doen op een snelle, eenvoudige en kwalitatieve vervanging. Het zoeken en regelen van een vervangleerkracht om in de klas te staan vraagt een hele procedure die veel tijd en energie vraagt, maar dankzij het unieke software-pakket van InvalPool kan het vervangingsbeleid efficiënt en …