Aanhanger

Welk rijbewijs is nodig voor een aanhanger?

Veel automobilisten staan er niet bij stil maar om een aanhanger achter een auto te trekken is een apart rijbewijs nodig. Om een aanhanger achter een auto te trekken is sowieso een rijbewijs B, BE of B+ nodig. Het rijbewijs B is in ieder geval nodig om een auto te besturen, de rijbewijzen BE en …